Go karting i Sverige

Gokart i allmänhet

Gokart är en för de flesta en fritidsaktivitet, medan för andra kan det kännas som en hobby eller en slags motorsport man tävlar i. Faktum är att det är lite av varje beroende på vem man frågar, det är lite allt av varje skulle man kunna säga.

En gokart skulle man kunna säga är en sorts bil men en mindre variant då, dessa gokarts består också av motor samt fyra hjul och drivs oftast också av bensin eller el, den enda skillnaden skulle man kunna säga är att dessa inte toppar lika höga hastigheter. Dessa brukar toppa hastigheten ca 50-60 km/h vilket är en ganska lagom fart med tanke på banorna, jämfört med bilar som brukar toppa 200+ i tävlingssyfte. Go karting utöver syftet att vinna går ut på att man ska köra runt en bana ett x antal minuter/varv oftast mot medspelare.  Go karting har alltmer börjat bli vanligt i Sverige, till en början fanns det flertalet utomhusbanor med endast bensin dock så har det under de senaste åren utvecklats i Sverige till att flertalet inomhus kartingbanor dykt upp samt fler eldrivna gokarts börjar användas. Den första gokartbanan i Sverige invigdes i laxå år 1961 dock är dess ursprung USA, där en verkstad man byggde ihop en fyrhjuling av en gräsklipparmotor under slutet av 50-talet.

Go karting i övriga länder

Go karting är inte bara populärt i sverige utan även andra länder och kontinenter finns gokart oftast tillgängligt mestadels i turist attraherande länder som Turkiet, USA samt många flera länder. I dessa länder är det oftast väldigt populärt med gokarting, dock är skillnaden oftast väldigt liten mellan Sverige och övriga länders go karting. Skillnaden brukar vara att banorna är rymligare och större samt att motorerna är kraftigare så de når högre hastigheter.

Go karting indoor

Go karting inomhus blir allt vanligare i de flesta städer i landet, anläggningar finns i allt från Stockholm till Göteborg. Detta är bra att det förekommit eftersom att man kan tycka att det är en bra aktivitet att hitta på med vänner eller familj även under årstiderna utöver sommaren.

Dock är det negativt att det kan vara betydligt mindre utrymme inomhus vid farliga situationer såsom bränder mm, just på grund av att de flesta drivs av bensin och orsakar brandrisk. Däremot har man börjat använda eldrivna kartar på vissa anläggningar där man kan kontrollera hastigheten och samtidigt minska risken för större fara.

Vanliga krav

Oftast är det åldersgräns på ca 15 år utan en vuxen. Medan det finns anläggningar som bara kontrollerar längden. Detta är alltså olika på de flesta anläggningar. Det finns även gokart för yngre på de flesta utomhus anläggningarna där de kör betydligt mycket säkrare och med lägre hastighet.

Säkerheten

Det är oftast hög säkerhet gällande åkandet. Självklart kan tankarna kring säkerheten förekomma då det är höga hastigheter så man kan bli orolig men de flesta anläggningar har starka krav på att man ska känna till regler och förebygga skador.

Säkerheten

De flesta gokartarna har säkerhetsbälten, vissa eldrivna gokarts går att kontrollera hastigheterna så att man inte orsakar fara för övriga medspelare genom att låt säga köra med hög hastighet där en förare krockat eller liknande.

© 2021 Speed GO Kart